Jeg skulle aldri hørt på ham!

Tilbakemeldinger er du og jeg helt avhengig av for å utvikle oss som formidlere. Tross alt er vi ute etter å få budskapet inn til mottaker og ikke bare ut, ikke sant?

Klarte du forrige gang du holdt en tale, var på clubhouse eller holdt en presentasjon å få frem budskapet ditt? Er det noe du kunne gjort ennå bedre? Tilbakemelding hjelper, men vær forsiktig.

Tilbakemeldinger kan sende deg i feil retning. I verste fall sette deg tilbake flere år i din utvikling. «Jeg skulle aldri hørt på han (eller henne)» – noen gang tenkt det om en tilbakemelding du har tatt til deg? Du er ikke alene.

«Vær forsiktig HVEM du lytter til», blir ofte sagt. I det ligger det noe klokt, men setningen forteller ikke hele sannheten.

Finn noen som vil deg vel, det er første bud. Og så kommer resten av sannheten: «Velg HVA du lytter til fra HVEM». Sagt på en annen måte, lytt til alle som vil deg vel. Nøkkelen er å filtrere.

Alle har gullkorn og alle liker å bli sett, anerkjent og lyttet til. Det er du som velger hva du tar med deg.

Til mine barn sier jeg: «hver person du vil møte i ditt liv kan noe du ikke kan, husk det».

Vær nysgjerrig, vær åpen, spør om tilbakemelding og velg bevisst hva du tar med deg.