Fra stillhet til suksess: Hvorfor å utvikle individuelle ansatte er nøkkelen til å skape en kultur av åpenhet og tillit

Å utvikle et arbeidsmiljø hvor ansatte føler seg trygge nok til å ytre det de tenker, tror og mener, kan være en stor utfordring for mange organisasjoner. Mange ansatte er redde for å bli ignorert eller latterliggjort, og noen er til og med bekymret for å miste jobben hvis de kommer med kritikk eller alternative ideer. Dette kan føre til at verdifull informasjon og potensiell verdiutvikling går tapt.

Forskning viser at organisasjoner som legger vekt på å utvikle en kultur av åpenhet og tillit, har en tendens til å ha mer engasjerte ansatte, bedre samarbeid, økt innovasjon og bedre resultater. En studie utført av Harvard Business Review fant for eksempel at ansatte i organisasjoner med en sterk kultur av åpenhet og tillit hadde 106% høyere verdiutvikling enn de i organisasjoner som ikke la vekt på disse verdiene.

Så hva kan organisasjoner gjøre for å utvikle en slik kultur? Det starter med å investere i utviklingen av individuelle ansatte. Dette kan være gjennom trening i kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsning. Ledere må også være rollemodeller for åpenhet og tillit, og oppmuntre til å gi og motta feedback og til å være åpne for andres perspektiver og ideer.

En annen viktig faktor er å skape en kultur av psykologisk trygghet. Dette innebærer å skape et miljø hvor ansatte føler seg trygge på å uttrykke sine meninger og bekymringer uten frykt for represalier eller dom. Åpen kommunikasjon og anerkjennelse av ulike synspunkter og ideer kan bidra til å skape et slikt miljø.

Å utvikle en kultur av åpenhet og tillit kan ikke oppnås over natten, men det er en prosess som starter med å investere i utviklingen av individuelle ansatte. Dette vil ikke bare bidra til å skape en mer engasjert og produktiv arbeidsstyrke, men også til å utnytte potensialet for verdiutvikling i organisasjonen. Ved å satse på utvikling av enkeltmennesker kan organisasjoner skape en kultur hvor ansatte er trygge nok til å ytre det de tenker, tror og mener, og hvor verdifulle ideer og perspektiver ikke går tapt.

Ønsker du å skape en kultur av åpenhet og tillit?

Vi i Bedre Formidler utvikler kompetente og selvsikre ansatte gjennom kurs & trening i effektive kommunikasjonsverktøy. Vi bruker blant annet personlige historier som et verktøy for å øke deltakernes selvtillit og evne til å formidle gode presentasjoner, fra scene, i møterommet eller på kamera. Hvis du er interessert i å skreddersy et program som passer din bedrift, kontakt oss eller lese mer om vår formidlingstrening her.

VIL DU BLI EN BEDRE FORMIDLER?

Bli en del av vår faglige sirkel!

Fagstoff rett i innboksen Motta gode tilbud

Meld deg på vårt nyhetsbrev